Med rätt individuellt stöd kan alla vara en del av arbetsliv och samhälle

WiljaGruppen är en koncern som ägs av stiftelsen Includia. Våra bolag bidrar på olika sätt till inkludering och mångfald på arbetsmarknaden.

Två kvinnor tittar på olika tryck som de gjort i den atelje där de befinner sig på Misa konst och grafik.

Med vårt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet!

Misa AB stöttar sina deltagare hela vägen till den öppna arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster, daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Vårt arbetssätt är flexibelt med individuella lösningar utifrån livssituation, intressen och förmågor.
Misas logotyp
www.misa.se
En grupp på fem personer sitter runt ett bord och lyssnar på en person som undervisar i Supported Employment och IPS

Med ditt professionella stöd kan alla komma ut i arbetslivet och klara studier!

Misa Kompetens AB erbjuder utbildning och handledning i arbetsmetoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Målgruppen är yrkesverksamma och uppdragsgivare inom offentlig sektor.
Misa Kompetens logotyp
www.misakompetens.se
Action2 008 B WBB

Specialisterna på komplexa personalärenden och stöd i omställning

Compleo Individstöd AB är en resurs för arbetsgivare, omställningsorganisationer och företagshälsor. Vi kommer in när standardlösningarna inte räcker!
Compleos logotyp
www.compleo.se
MellanMålet Rehab RACT Resursgrupps-ACT

En plats att mellanlanda på för att ta sig vidare i vuxenlivet

MellanMålet Rehab AB erbjuder en social mötesplats och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) i Region Stockholm. Målgruppen är unga vuxna med psykisk ohälsa som har en önskan att komma vidare till studier och arbete.
MellanMålet Rehabs logotyp
www.mellanmalet.se
Computer 1173446 1280

IT-support, GDPR, drift och förvaltning – vi löser det!

Left is Right Sweden AB är ett arbetsintegrerande IT-företag. De anställda har styrkor som kommer av att de har diagnosen Asperger eller AST (autismspektrumtillstånd).
Left is Rights logotyp
www.leftisright.se