Med rätt individuellt stöd kan alla vara en del av arbetsliv och samhälle

WiljaGruppen är en koncern med bolagen Misa, Misa Kompetens, Compleo, MellanMålet Rehab och Left is Right. Tillsammans bidrar vi till mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.

Två kvinnor tittar på olika tryck som de gjort i den atelje där de befinner sig på Misa konst och grafik.

Misa – Med vårt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet

Misa AB stöttar sina deltagare hela vägen till den öppna arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster, daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Vårt arbetssätt är flexibelt med individuella lösningar utifrån livssituation, intressen och förmågor.
Misas logotyp
www.misa.se
En grupp sitter runtom ett bord och lyssnar på en talare som står upp och stödjer händerna på bordet

Misa Kompetens – Specialisterna på införande av Supported Employment i organisationer

Misa Kompetens AB erbjuder organisationer och yrkesverksamma utbildning, handledning och metodutveckling. Vi är specialisterna på arbetsmetoderna Supported Employment (SE), Invidual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd).
Misa Kompetens logotyp
www.misakompetens.se
Man med skägg sittande i fåtölj och samtalar med en klient.

Compleo – Specialister på komplexa personalärenden och förstärkt stöd vid omställning

Compleo Individstöd AB erbjuder utredning, analys av arbetssituation, samordning och stöd i samband med arbetsrehabilitering och komplexa personalärenden. Vi hittar vägar framåt när standardlösningarna inte räcker till.
Compleos logotyp
www.compleo.se
MellanMålet Rehab RACT Resursgrupps-ACT

MellanMålet Rehab – Vi är en plats att mellanlanda på för att ta sig vidare i livet

MellanMålet Rehab AB erbjuder en mötesplats och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Våra målgrupp är unga vuxna med psykisk ohälsa i Region Stockholm som har en önskan att på sikt vidare till studier och arbete.
MellanMålet Rehabs logotyp
www.mellanmalet.se
Computer 1173446 1280

Left is Right – Vi frigör Sveriges dolda IT-resurser

Left is Right Sweden AB är ett konsultföretag inom IT och support. Våra anställda har unik och eftertraktad kompetens som följer av att flera av oss har Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST).
Left is Right logotyp
www.leftisright.se