Om WiljaGruppen

WiljaGruppen är en stiftelseägd koncern med fem bolag. Våra tjänster ökar mångfalden och inkluderingen i arbetsliv och samhälle.

WiljaGruppen i korthet

Ägs av nybildade stiftelsen Includia sedan år 2024
WiljaGruppen har byggts upp av Lennart Jönsson sedan starten av Misa år 1994. Hans ägande överfördes till nybildade stiftelsen Includia år 2024.
203 anställda i Stockholm, Uppsala, Västerås, Lund och Helsingborg
Koncernens fem idéburna bolag omsätter 165 MKR/år
Våra stödtjänster: individuellt stöd mot arbete, praktik och studier
Av våra 1600 deltagare fick 938 praktikplats, 174 anställning och 61 började studera. Vi genomförde även 200 omställningsuppdrag.
Utbildningstjänster: Supported Employment och IPS
Vi utbildade 450 yrkesverksamma inom kommuner och regioner i våra arbetsmetoder.
2 % av omsättningen går till forskning och utveckling
Vi bidrar till kunskapsinitiativ som stödjer mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.
Wilja Gruppen Rityta 7 3x

Vi är stiftelseägda

Koncernen WiljaGruppen (556669-2090) ägs sedan år 2024 av nybildade stiftelsen Includia (802482-5013). Det innebär att vi och våra bolag Misa, MellanMålet Rehab, Misa Kompetens, Compleo och Left is Right räknas som idéburna. Vinster återinvesteras i forskning och utveckling inom mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

WiljaGruppens huvudsyfte är att göra samhällsnytta i linje med vår vision.
Wilja Gruppen Rityta 3 3x

Vår samhällsvision – ett inkluderande arbetsliv och samhälle för alla!

Historiskt har personer med funktionsnedsättningar placerats på skyddade verkstäder utanför arbetsmarknaden. Vår vision är ett arbetsliv och samhälle där alla människors resurser tas tillvara. Vi ser detta som en fråga om social hållbarhet på samhällsnivå. För att nå dit behöver vi utmana både normer och samhället systemlösningar.

Wilja Gruppen Rityta 3 6 3x

Verksamhetsidé

WiljaGruppens verksamhetsidé är att sprida kunskap och erbjuda tjänster som ökar inkluderingen och mångfalden i arbetslivet. Målgruppen är personer som har svårt att få eller behålla ett arbete på arbetsmarknaden. Uppdragsgivarna är kommuner, regioner och privata företag.

Exempel på våra tjänster:
  • Tjänster inom jobbcoachning, rekrytering och matchning
  • Daglig verksamhet och sysselsättningstjänster
  • Kunskaps- och utbildningstjänster
  • Konsulttjänster inom omställning
Wilja Gruppen Rityta 7 1 3x

Styrelse och ledning

WiljaGruppens styrelse och ledning består av personer med hög kompetens och engagemang i frågor som rör social hållbarhet.
WiljaGruppens styrelse och ledning
Wilja Gruppen Rityta 3 3 3x

Våra medarbetare

Våra medarbetare har hög kompetens och starkt personligt engagemang. En majoritet har en högskoleutbildning eller yrkesexamen. Till exempel: socionomer, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare (SYV) och socialpedagoger. All personal utbildas också i att arbeta utifrån kvalitetsmetoder som Supported Employment, IPS, TEACCH och Motiverande samtal (MI).