Styrelse och ledningsgrupp

WiljaGruppens styrelse och ledning består av personer med hög kompetens och engagemang i frågor som rör social hållbarhet.
Gruppbild. På bild övre raden från vänster: Martin Hagberg, Charlotta Wennberg, Mikael Klein, Andreas Nyhlén, Carin Blomkvist och Lennart Jönsson. På bild undre raden från vänster: Mårten Bjurström och Ida Thorell.

WiljaGruppens ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för den operativa ledningen i koncernen och dess bolag. På bild övre raden från vänster: Martin Hagberg, Charlotta Wennberg, Mikael Klein, Andreas Nyhlén, Carin Blomkvist och Lennart Jönsson. På bild undre raden från vänster: Mårten Bjurström och Ida Thorell. Frånvarande: Viktor Jöhnk och Linn Prezént.

Kontakta ledningen

WiljaGruppens styrelse

Lennart Jonsson

Lennart Jönsson

Styrelseordförande

Telefon08 - 580 813 40
E-post:lennart.jonsson@wiljagruppen.se
Anna Brandström

Anna Brandström

Styrelseledamot

Anna Brandström är ekonom och systemvetare. Sedan många år arbetar hon som konsult inom IT-relaterad verksamhetsutveckling.


Malin Bergmark

Malin Bergmark

Styrelseledamot

Malin Bergmark har en bakgrund som VD och affärsområdeschef på Ramboli Management Consulting. Hon har också arbetat många år på myndigheter och regeringskansliet.


Bengt Lyngbäck

Bengt Lyngbäck

Styrelseledamot

Bengt Lyngbäck har jobbat många år som ledare och chef i offentlig förvaltning, samt med nationell och internationell arbetsmarknadspolitik.


Anders Meyer

Anders Meyer

Styrelseledamot

Anders Meyer har verkat som revisor och rådgivare i över 35 år till entreprenörer för Grant Thornton. Under många har var Anders också revisor i Wiljagruppen och dess bolag.


Carsten Karlsson

Carsten Karlsson

Styrelseledamot

Carsten Karlsson har arbetat med kommunikation i olika former, bland annat som global chef för extern kommunikation på DeLaval och inom Teliakoncernen.