Integritetspolicy

Vår skyldighet gentemot dig

För oss står du alltid i centrum i vårt arbete. WiljaGruppen är mån om din personliga integritet och vill behålla din tillit och ditt förtroende genom att skydda och behandla dina personuppgifter på bästa sätt.
Vi vill här förklara hur WiljaGruppen använder de personuppgifter du delar med oss, samt vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det WiljaGruppen AB org. nr. 556669-2090 som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

WiljaGruppen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Åtgärder som vidtagits är kryptering, lösenordsskydd, brandväggar, mm.

Inom WiljaGruppen hanteras endast den informationen som behövs, endast av de personer som behöver den för att kunna ge dig den bästa servicen, samt endast så länge informationen är relevant. Det vill säga endast vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra tjänster.

Du har rätten att begära att dina uppgifter raderas och inte önskar ta emot fortsatt information från WiljaGruppen AB. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden WiljaGruppen har mot dig.

Du har rätten att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Du har rätten att kräva ut en kopia om de uppgifter som WiljaGruppen AB har registrerat om dig. Ansökan skickas underskriven och den ska vara ställd till WiljaGruppen AB på mailadress info@wiljagruppen.se

Vi har flera tredje parts- tjänsteleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter åt oss. Exempel på behandlingar är administration av våra system och datorer, ekonomi, löner, telefonväxel, rekryteringssystem med mera. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån just din relation du har till oss, du kan vara arbetsgivare, kund, samarbetspartner.

Arbetsgivare IconIcon
Arbetsgivare

Vi registrerar dina uppgifter om du som arbetsgivare uttrycker önskemål om att i framtiden ta emot en deltagare från WiljaGruppen, alternativt har en deltagare från WiljaGruppen idag (på praktik, arbetsträning, sysselsättning eller anställd med stöd från WiljaGruppen).

De uppgifter vi registrerar är namn, adress, telefon och e-mail. Syftet är att kunna nå dig för att ge dig och deltagaren det bästa stödet, inför, under och efter praktik. Dina uppgifter sparas bara så länge du önskar eller så länge det är relevant för uppdraget och som längst 4 år efter avslutad praktik.
Kund eller samarbetspartner IconIcon
Som kontaktperson hos kund eller samarbetspartner blir du registrerad i våra system. Vi sparar endast de uppgifter som ni angett och som vi behöver för att kunna utföra den beställda tjänsten. Vi sparar dina uppgifter efter avslutad tjänst utifrån juridiska bestämmelser för respektive tjänst.

Är din relation endast digital till WiljaGruppen, läs nedan.

Besökare på hemsidan IconIcon
Besökare på hemsidan

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa informationsmaterial /böcker eller ta kontakt med WiljaGruppen AB. Vid beställningar eller begäran om kontakt så efterfrågas din kontaktinformation för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. WiljaGruppen AB använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet och vi sparar endast de uppgifter som ni angett och som vi behöver för att kunna utföra det aktuella ändamålet.
Cookies IconIcon
WiljaGruppen AB använder cookies på hemsidan – som är elektronisk information om ditt besök på hemsidan. Cookies används för att optimera ditt användande av vår webbplats. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Du har själv möjlighet att välja vilka cookies som webbplatsen får spara. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. På WiljaGruppen använder vi tjänsten Cookie tractor, läs mer om deras juridiska bestämmelser Juridisk information om cookies | CookieTractor
Google analytics IconIcon
WiljaGruppens webbplats använder sig av verktyget Google Analytics för att analysera och förbättra upplevelsen och interaktion med webbplatsens funktioner och tjänster. Vi kan ej identifiera dig utifrån denna data. Google Analytics använder sig av cookies. Läs mer om hur Google analytics hanterar din data
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Sociala medier IconIcon
För att skapa en trygg miljö på våra sociala medier och hålla våra flöden relevanta och aktuella förbehåller vi oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, bryter mot dataskyddsförordningen GDPR eller på något annat sätt är brottsligt eller inte i linje med vår värdegrund. Om en person upprepade gånger bryter mot denna policy kommer den att stängas av från sidan och eventuellt innehåll postat av berörd kommer att tas bort. Läs även igenom de generella användarvillkoren för Facebook och Linkedin
Hotjar IconIcon
Vi använder oss av Hotjar för att se användarens beteende på hemsidan detta för att kunna förändra sidan så att din upplevelse av sidan förbättras.
Läs mer om Hotjars policy och vad de samlar in för data. Hotjar - Privacy Policy
Kontakta oss
Om du har några invändningar om ovanstående kan du vända dig till vårt dataskyddsombud dso@wiljagruppen.se