WiljaGruppen deltar i Jobbfestivalen den 14 september.

2022-09-07 • Föreläsningar/seminarium

Wiljagruppen utstallare jobbfestivalen
Inom WiljaGruppens alla verksamheter är vi övertygade om att med rätt stöd kan alla vara en del av arbetslivet. Därför är det extra viktig för oss att medverka under Jobbfestivalen för att kunna berätta vilka möjligheter som finns om du har en funktionsnedsättning och vill ha stöd för att komma i arbete eller studier.
”Vilka hinder finns för att anställa personer med funktionsnedsättning och vad kan göras för att få fler företag att anställa fler?” Den frågan samtalar representanter från WiljaGruppens verksamheter och inbjudna gäster tillsammans med Mikael Klein.

Program för dagen i vår monter

09.30 - 10.00
Möt Ulrika Svedenås teckenspråkig arbetskonsulent på Misa arbetsmarknadstjänster, Gustavo Chacon tidigare deltagare på Misa och nu arbetstagare på Systembolaget samt Lisa Åström Sveriges Dövas Riksförbund.

11.00 - 11.30
Möt Andreas Nyhlén vd på Utbildningsföretaget Misa Kompetens och Maria Bengtsson arbetskonsulent på Misa Döbelnsgatan

13.00 – 13.30
Möt Towe Malmström arbetskonsulent på Misa Katarina med inriktning på den anpassade gymnasieskolan i samtal med Nina Wendelin, Studie och yrkesvägledare Kungs Saga gymnasium.

14.30– 15.00
Möt Ingrid Göransson konsult på Compleo, Peter Munck af Rosenschöld från Sveriges Företagshälsor samt Lotta Rizzo Verksamhetsansvarig Left is Right.

På Stora scenen i Kungsträdgården har vi ett panelsamtal

17.00 – 18.00
Möt Mikael Klein från WiljaGruppen som modererar under rubriken ”Vilka hinder finns för att anställa personer med funktionsnedsättning och vad kan göras för att få fler företag att anställa fler?”.

Medverkande i panelen är:
- Marianne Bogle, Verksamhetsansvarig,CSR Sweden
- Martin Sjögren, Avtalsansvarig för offentlig sektor, Ranstad
- Claes Forum, Vd, Irisgruppen
- Maria Branestam, HR-chef Max Burger
- Michael Svensson, Kvalitets- & utbildningschef Curonova

Alla våra samtal teckenspråkstolkas och filmas.