"Så bereder vi mark för fler aktörer än Samhall"

2023-02-08

Trots många kritiska röster får Samhall en ansenlig del av det statliga arbetsmarknadspolitiska stödet för personer med funktionsnedsättning. Hur bolaget arbetar för en inkluderande arbetsmarknad utan att bidra till orimliga arbetsvillkor och osund konkurrens är dock fortsatt obesvarad.
Under seminariet diskuteras hur staten som helägare till Samhall kan skapa bättre förutsättningar för fler aktörer att arbeta med inkludering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Onsdagen den 15 februari kl 12.30 - 13.30 kan du se webbinariet via Almega Serviceföretagens Facebook

Panelsamtal med:
Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, (SD)
Malin Danielsson, funktionsrättspolitisk talesperson, (L)
Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson, (M)
Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson, (V)
Moderator: Mikael Klein, Wiljagruppen