WiljaGruppen i nytt projektsamarbete – "Rätten till arbete och ömsesidig integration"

2023-03-02

Thumbnail picknick sommaren 2023
Independent Living Institute (ILI) drev tidigare projektet Disabled Refugees Welcome. Syftet var att organisera självhjälpsgrupper för nyanlända personer med olika funktionsnedsättningar.

Under 2022 beviljades stöd från Arvsfonden till ett nytt projekt: Rätten till arbete och ömsesidigt integration. Det pågår fram till mars 2025. Syftet är att hitta vägar till arbete för nyanlända med funktionsnedsättningar. WiljaGruppen är samarbetspartner i det projektet. Vi ska bidra med våra erfarenheter och Mikael Klein från oss sitter i projektets styrgrupp.

Här finns mer information och du kan prenumerera på deras digitala nyhetsbrev: Disabled Refugees Welcome – Rätten till arbete och ömsesidig integration

För frågor kontakta Mikael Klein på WiljaGruppen:
mikael.klein@wiljagruppen.se

Foto: Independent Living Institute (ILI)